آخرین خبر/ بی خیالی مردم و ادامه دار بودن روزهای کرونایی از تعطیلی برخی بانک ها تا کسانی که اصلا به کرونا اعتقادی ندارند، را مشاهده می کنید.