صدا و سیما/ اگر سلامتی عزیزانمان مهم است ، کرونا را جدی گیریم و بی تفاوت نباشیم.