آخرین خبر/ از این پس شاغلین فضای مجازی و دورکار هم بیمه تامین اجتماعی می‌شوند.