آخرین خبر/ مدیرعامل شرکت راه آهن گفت : کوپه های قطار دو نفره شد.