آخرین خبر/ سازمان بهداشت جهانی در واکنش به نامه بیش از 230 دانشمند از سرتاسر دنیا درباره قابل انتقال بودن ویروس کرونا از طریق هوا گفت: شواهدی برای این موضوع وجود دارد و نمی توان آن را رد کرد/