شبکه خبر/ میزان جریمه استفاده نکردن از ماسک در برخی ایالت ها یک ۱۰۰ روپیه، در برخی ۵۰۰ و در تعدادی مناطق دو هزار تا ۵ هزار روپیه هم تعیین شده است.
هر روپیه حدود ۲۵۰ تومان است.