آخرین خبر/ محمود حکیمی از معدود نویسندگان مذهبی قبل از پیروزی انقلاب بود که مردم کتاب‌هایش را قبول داشتند و می‌خریدند، به طوری که شهید بهشتی درباره او گفته بود، کتاب‌های شریعتی را فقط دانشجوها می‌خوانند ولی آثار حکیمی، در روستاهای دورافتاده هم پیدا می‌شود.
بخش هایی از مستند در جستجوی حقیقت پیرامون زندگی و اندیشه‌های محمود حکیمی نویسنده پرکار سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب را مشاهده می کنید.