مهر/ شعله های جنگل های ارسباران که از چند روز گذشته دچار آتش سوزی شده بود، بالاخره دیشب خاموش شد ولی امسال نیز همچون سال های گذشته در نبود امکانات از بیل و کلنگ برای خاموش کردن استفاده شد.