خبرآنلاین/ دکتر محمدرضا هاشمیان رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح می گوید این روزها قربانیان کرونا را بیشتر از روزهای نخست اعلام می کنیم چون آن روزها آمارهای مان خیلی دقیق نبوده اند.