خبرآنلاین/ فیلمیاز کمک کردن مردم یک روستا به جبهه درجنگ تحمیلی راببینید.