پایگاه خبری اصلاحات/ گلایه های دو جنگلبان که با ماهی یک میلیون تومان، پنج شبانه روز است که در جنگل‌های کازرون در حال خاموش کردن آتش افتاده به جان جنگل‌های زاگرس هستند: "هر مسئولی که می‌تونه زندگی رو با ماهی یک میلیون بچرخونه، بیاد اینجا جای ما بشینه".