صدا و سیما/ دکتر ملک زاده: داروی رمدسیور فقط برای بخشی از بیماران کرونا یعنی آن دسته که در بیمارستان دچار افت اکسیژن می شوند تا حدودی موثر است.