آخرین خبر/ تصاویری از اطفای حریق روز گذشته در کارخانه لنج سازی بوشهر را مشاهده می فرمایید.