صدا و سیما/ در ویدئوی خبر یک کارشناس روش های ساده ولی موثر سارقان برای سرقت منازل را به گزارش گر برنامه نشان میدهد.