آخرین خبر/ افکار نیوز نوشت: این ورزشگاه زیبا برای روستایی ۵۰۰ نفره در یکی از جزایر نروژ ساخته شده است.

ايران مهربان
سيل آگهی