ورزش 3/ استادیوم تختی انزلی سال های سال است که فرسوده شده اما در همه سال های اخیر هیچ اقدامی برای بازسازی این استادیوم صورت نگرفته است.
نیاز به اشاره نیست انزلی یکی از شهرهای فوتبال خیز کشور است و اگر در ساخت استادیوم های جدید اولویت به شهرهای فوتبالی داده می شد حتما انزلی دراولویت قرار می گرفت اما این اتفاق در شهر انزلی نه تنها صورت نگرفت حتی استادیوم تختی هم بازسازی نشد!
طرفداران تیم ملوان اما به تازگی و در آستانه سفر رییس جمهور به استان گیلان فراخوان داده اند تا با جمع آوری امتیازات الکترونیکی دولت را متقاعد به بازسازی استادیوم تختی نمایند.
ضلع شرقی استادیوم تختی انزلی ماه هاست که گودبرداری شده اما هیچ اقدامی در آن صورت نگرفته است و بارش باران باعث ایجاد مرداب و بوی تعفن در آنجا شده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید