ورزش 3/ در چنین‌روزی؛ خشن‌ترین بازی تاریخ جام‌جهانی