ورزش 3/ زیر نظر گرفتن تمرینات با دوربین، شوخی و تمرینات تاکتیکی، مولفه های مهم اولین تمرین زیر نظر مائوریتسیو ساری بوده است.
اولین تمرین یوونتوس زیر نظر مائوریتسیو ساری، سرمربی جدید بیانکونری برگزار شد. سایت باشگاه یوونتوس با والدیفیوری و کروچ، دو دستیار سابق ساری مصاحبه ای داشته و در مورد روش های تمرینی سرمربی جدید بیانکونری با آنها صحبت کرده است.
والدیفیوری مدعی شد ساری اهمیت قدرت ذهنی را بیشتر از آمادگی بدنی دانسته و با بازیکنان در طی تمرینات شوخی می کند و در اولین تمرین و با توجه به اینکه از دنیله روگانی شناخت داشته و قبلا سرمربی وی بوده، بیشتر با وی گرم گرفته است.
در اولین تمرین، بازیکنان به دو بخش دفاعی و هجومی تقسیم شده اند و تا زمان لمس توپ توسط هافبک طراح بخش هجومی، مدافعان حق جلو آمدن نداشته اند. دوربین های متحرک تمرینات یووه را به طور کامل بررسی می کنند و ساری بعد از تمرین در کنار دستیاران تمرینات را بازبینی می کند.
والدیفیوری با اشاره به اینکه که یک خط قرمز، خط مشترک تمرینات ساری است گفت: "این روش همیشگی ساری بوده و در امپولی و ناپل نیز از آن بهره گرفته است. او صبح ها با گروه بازیکنان جداگانه کار می کرد، مدافعان یک طرف، هافبک ها و مهاجمان از سوی دیگر."
کروچ ادامه داد: "او دارای ریتم بالایی در تمرینات با توپ است، تمرینات ساری خسته کننده نیستند و باعث می شود شما احساس خوبی هم داشته باشید، زیرا شما متوجه می شوید که او هدف مشخصی دارد."