نود/ دی لیخت و یوونتوس مدتی است بر سر جزییات شخصی به توافق رسیده اند.
یوونتوس امیدوار است انتقال دی لیخت را هر چه سریعتر نهایی کند.
اسکای ایتالیا مدعی است یوونتوس پیشنهاد تازه ای برای انتقال دی لیخت ارائه کرده است و امیدوار است انتقال این بازیکن را به زودی تکمیل کند.
دی لیخت و یوونتوس مدت زیادی است که بر سر جزییات شخصی قرارداد به توافق رسیده اند و تنها توافق دو باشگاه بر سر مبلغ انتقال باقی مانده است. دی لیخت حتی راهی تور پیش فصل آژاکس در اتریش نشده و منتظر است تا انتقالش به یوونتوس تکمیل شود.
دو باشگاه هنوز بر سر مبلغ قرارداد به توافق نرسیده اند و چند میلیون یورو اختلاف وجود دارد، اما یوونتوس امیدوار است پیشنهاد جدیدش، نظر سران آژاکس را جلب کند.