آخرین خبر/ با مسائل باید واقع بینانه برخورد کرد...
کشور به هر دلیل این روزها درگیر شیوع یک بیماری است که به علت سرعت شیوع در کانون تمام توجهات قرار دارد. به همین دلیل آمار افراد مبتلا و بهبودیافته از هر آمار و اعدادی مهمتر و قابل توجه تر است.
افرادی در کشور به این بیماری مبتلا می شوند که در جامعه شناخته شده نیستند و انعکاسی در جامعه ندارد اما هستند افرادی که تا مشکوک به ابتلا می شوند در صدر خبرها قرار می گیرند.
جان همه انسانها چه مشهور و چه ناشناس بسیار ارزشمند است و کلیه عملیات بالطبع فارغ از شهرت و...انجام می شود.
... و اما فوتبال ایران و مخصوصا تیم استقلال با توجه به خیل عظیم و قابل ستایش هواداران یک مورد استثناست.
مگر می‌شود در مسیر رفتن به فرودگاه و در سالن و در هواپیما و هتل و ...از نزدیک شدن مردم به تیم جلوگیری کرد؟
به راستی چگونه باید مراقبت نمود؟
مگر امکان ندارد بازیکنان مبتلا شوند و عامل انتقال و ابتلا باشند؟
بیایید با تصمیمات مقطعی مانند تعطیلی هفته به هفته مسابقات سلامتی همه را حفظ نماییم.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید