مهر/ کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص بازیکن تیم ستارگان ورامین اعلام کرد.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، پس از بررسی پرونده سیدابوالفضل حسینی و درخواست این بازیکن مبنی بر تعلیق اجرای باقی مانده محرومیت ناشی از رأی کمیته انضباطی، اعلام کرد با توجه به عدم سابقه محکومیت قبلی و احراز اجرای یک جلسه محرومیت مربوط به رأی کمیته انضباطی، مستندا به ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، یک جلسه محرومیت باقیمانده این بازیکن تا پایان فصل مسابقاتی تعلیق و در صورت صدور حکم قطعی محکومیت در دوره تعلیق، یک جلسه محرومیت اجرا خواهد شد.
این رأی قطعی است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید