آخرین خبر/ هواداران کاغذی برای روزهای کرونایی. 

استادیوم مونشن گلادباخ برای بازی های پشت درهای بسته، ورزشگاه را با هوادارن کاغذی پر میکند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید