مهر/ در حالی که پرونده دوپینگ «بلال ماخوف» در انتظار تصمیم گیری نهایی است، این کشتی‌گیر همچنان روند آماده سازی خود را طی می کند.
سال گذشته آزمایش دوپینگ بلال ماخوف دارنده مدال طلای سنگین وزن کشتی آزاد جهان از روسیه، در رقابتهای جام پلیکونه ایتالیا مثبت اعلام شد، اما این کشتی‌گیر نسبت به رأی صادره اعتراض کرده است.
در حالی که هنوز رأی نهایی در مورد این پرونده اعلام نشده ، ماخوف امیدوار است با اسنادی که ارائه داده از محرومیت رهایی یابد.
این قهرمان سابق کشتی آزاد جهان هم اکنون درحال پیگیری تمرینات آماده سازی خود است تا در صورت رفع محرومیت، به روی تشک کشتی بازگردد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید