آخرین خبر/ رحمان احمدی در اینستاگرام با انتشار این عکس توضیح داده: «این عکس به‌ظاهر ساده، دنیایی حرف دارد : در سال ۱۹۳۷ در انگلستان یک مسابقه فوتبال بین تیم‌های چلسی و چارلتون به‌علت مه شدید در دقیقه ۶۰ متوقف شد. اما "سام بارترام" دروازه‌بان چارلتون ۱۵ دقیقه پس از توقف بازی همچنان درون دروازه بود.

instagram
rahman.ahmadi1
این عکس به‌ظاهر ساده، دنیایی حرف دارد : در سال ۱۹۳۷ در انگلستان یک مسابقه فوتبال بین تیم‌های چلسی و چارلتون به‌علت مه شدید در دقیقه ۶۰ متوقف شد. اما
این عکس به‌ظاهر ساده، دنیایی حرف دارد : در سال ۱۹۳۷ در انگلستان یک مسابقه فوتبال بین تیم‌های چلسی و چارلتون به‌علت مه شدید در دقیقه ۶۰ متوقف شد. اما "سام بارترام" دروازه‌بان چارلتون ۱۵ دقیقه پس از توقف بازی همچنان درون دروازه بود.(همین عکس) به‌علت سر و صدای زیاد پشت دروازه‌اش سوت داور را نشنیده بود. او با حواس جمع در دروازه می‌ماند و با دقت به جلو نگاه می‌کند تا به گمان خودش در برابر شوت‌های حریف غافلگیر نشود. وقتی پانزده دقیقه بعد پلیس ورزشگاه به او نزدیک شد و خبر لغو مسابقه را به او داد سام بارترام با اندوهی عمیق گفت: «چه غم انگیز است که دوستانم مرا فراموش کردند در حالی که من داشتم از دروازه آن‌ها حراست می کردم. در طول این مدت فکر می کردم تیم ما در حال حمله است و به تیم رقیب مجال نزدیک شدن به دروازه ما را نداده است». در میدان زندگی چه بسیار بازیکنانی هستند که از دروازه آن‌ها، افرادی با غیرت و همت حراست کرده اند اما با مه آلود شدن شرایط در همان لحظه اول میدان را خالی کرده و مدافعین خود را تنها گذاشته‌اند.#رفیق #صداقت 💛💛💛💛💛به‌علت سر و صدای زیاد پشت دروازه‌اش سوت داور را نشنیده بود. او با حواس جمع در دروازه می‌ماند و با دقت به جلو نگاه می‌کند تا به گمان خودش در برابر شوت‌های حریف غافلگیر نشود. وقتی پانزده دقیقه بعد پلیس ورزشگاه به او نزدیک شد و خبر لغو مسابقه را به او داد سام بارترام با اندوهی عمیق گفت: «چه غم انگیز است که دوستانم مرا فراموش کردند در حالی که من داشتم از دروازه آن‌ها حراست می کردم. در طول این مدت فکر می کردم تیم ما در حال حمله است و به تیم رقیب مجال نزدیک شدن به دروازه ما را نداده است». در میدان زندگی چه بسیار بازیکنانی هستند که از دروازه آن‌ها، افرادی با غیرت و همت حراست کرده اند اما با مه آلود شدن شرایط در همان لحظه اول میدان را خالی کرده و مدافعین خود را تنها گذاشته‌اند.#رفیق #صداقت 💛💛💛💛💛»


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید