آخرین خبر/ روزنامه گل دوشنبه 13 مرداد 99؛ روابط تار با صاحب گیتار! 

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید