ورزش 3/ هیات رییسه فدراسیون جهانی دو و میدانی روسیه را به لغو عضویتش در این فدراسیون تهدید کرد. 
هیات رییسه فدراسیون جهانی دو و میدانی طی آخرین جلسه ای که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کرد در خصوص فدراسیون دو و میدانی روسیه و عضویت این کشور در فدراسیون جهانی تصمیمات جدیدی اتخاذکرد. بر این اساس اگر فدراسیون روسیه بدهی معوقه خود را تا ۱۵ آگوست سال جاری پرداخت و تسویه نکند از عضویت فدراسیون جهانی خارج خواهد شد. این تصمیم فعلا در حالت تعلیق است و چنانچه فدراسیون روسیه به شروط فدراسیون جهانی عمل نکند، این تصمیم نهایی و فدراسیون روسیه از عضویت فدراسیون جهانی دوومیدانی خارج خواهد شد.
شروط فدراسیون جهانی به شرح زیر است:
۱- پرداخت کامل دو دوره بدهی معوقه تا ۱۵ آگوست ۲۰۲۰
۲- کمیسیون بازیابی فدراسیون روسیه با مراجعه به پاراگراف سوم تصمیم هیات رییسه به تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۰، پیش نویس طرحی از اهداف و رویکردهای مناسب به همراه یک طرح تکمیلی و شاخص های پیشرفت، تهیه و آن را تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ به شورای تصمیم گیرنده ارائه نماید.
۳- هر گونه تغییر مد نظر شورای تصمیم گیرنده  در خصوص پیش نویس طرح به منظور جلب رضایت این شورا است و باید تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ اعمال گردد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید