ایسنا/ یکی از ماموران تامین امنیت مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس به سمت هواداری می‌دود که به وسط پیست مسابقه پریده است. زمانی که مایکل، دوچرخه سوار لهستانی در حال عبور از هم‌تیمی اکوادوری‌اش بود، این هوادار به سمت آن‌ها دوید تا خوشحالی‌اش را با این دو دوچرخه سوار تقسیم کند. این دوچرخه سوار لهستانی فاتح هجدهمین دور تور دو فرانس شد.
این عکس را STUART FRANKLIN از خبرگزاری فرانسه ثبت و getty images آن را بازنشر کرده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید