آخرین خبر/ همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید iPhone 11 Pro Max دور اول که شامل بارگزاری یک‌ سری اپلیکیشن هاست را در مدت زمان ١ دقیقه و ۴۴ ثانیه پشت سر می‌گذارد در حالیکه این زمان برای S20 Ultra به ١ دقیقه و ۴٨ ثانیه می‌رسد.

در دور دوم که شخص تست کننده همان اپلیکیشان های دور اول را به صورت معکوس باز می‌کند تا مدیریت رم این دو گوشی را مورد بررسی قرار دهد، S20 Ultra به لطف بهره‌مندی از ١۶ گیگ رم، با زمان کلی ٢ دقیقه و ٢۴ ثانیه و حدود ١٠ ثانیه سریعتر از iPhone 11 Pro Max موفق به اتمام تست می‌شود.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم