هفته‌نامه شنبه/فقط یک دقیقه فرصت برای ارائه آسانسوری طرح کسب و کار!‌‌

ارائه یک ایده جالب برای خرید و فروش بلیط‌های غیرقابل استرداد و غیر قابل فروش. اما در آخر می‌بینید این تیم با وجود جلب توجه سرمایه‌گذاران، از آنها سرمایه نمی‌خواهند!

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم