انتخاب/ سالهاست که نهادهای امنیتی و جاسوسی در سراسر جهان از ابزارهای هوشمند مثل حشرات جاسوس استفاده می کنند، در این ویدیو بیشتر با این حشرات آشنا می‌شوید.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم