باشگاه خبرنگاران/ وزیر خارجه اتریش از «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان که همچنان به معامله درباره آوارگان با ترکیه پافشاری می کند، انتقاد کرد.

«سباستین کورتس» وزیر خارجه اتریش در گفتگو با روزنامه اتریشی «اوسترایخ» گفت: ما به عنوان اتحادیه اروپا نباید این کار را به آنکارا محول سازیم و خود را تسلیم آنان کنیم.

وزیر خارجه اتریش افزود: اتحادیه اروپا نیاز به سیاست های خود دارد و باید مرزهای خارجی خود را حفاظت نماید. ما نباید نسبت به نقض حقوق اساسی و بنیادین در ترکیه بی توجه باشیم.

کورتس درباره اتباع ترکیه که در اتریش زندگی می کنند، گفت: من از هرکسی که در اتریش زندگی می کند انتظار دارم بدنبال اختلافات نباشد و خواستار اعتدال از سوی آنان هستم.

وزیر خارجه اتریش با اشاره به اینکه معامله بر سر آوارگان بین اتحادیه اروپا و ترکیه از هم خواهد پاشید، گفت: برای ترکیه سه شرط با هدف توقف موج آوارگان تعیین شده بود که آن سه شرط شامل آزادی بیشتر ویزا، تسریع مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا و کمک های مالی بود.

وی در این باره گفت: من مخالف آن هستم که ویزا برای اتباع ترکیه آزادتر و یا مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا سریع تر انجام شود چرا که ترکیه اعلام کرده است همه شروط درخواست شده راعملی نخواهد کرد و برای همین معامله بر سر آوارگان از هم خواهد پاشید.

کورتس خاطرنشان کرد تصمیم دارد گشایش فصل جدیدی از مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه در شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا را وتو کند.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید