آخرین خبر/ وقتی یک کمدین با استفاده از فرصت استندآپ، انگلیسی‌ها را متوجه استعمارگر بودن کشورشان می‌کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید