مهر/ متجاوزان سعودی در ادامه نقض آتش بس الحدیده بیمارستان «الکویت» در این شهر را به صورت گسترده بمباران کردند.

به گزارش المسیره، رژیم سعودی همچنان به نقض آتش بس الحدیده ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، متجاوزان سعودی بیمارستان الکویت در الحدیده را بمباران کردند.

این در حالی است که منطقه حیس در الحدیده نیز هدف حملات گسترده سعودی ها قرار گرفت.

گفتنی است از زمان برقراری آتش بس در الحدیده سعودیها بارها آتش بس در این شهر را نقض کرده اند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید