آخرین خبر/ تصاویر دیگری از دیدار پوتین و اون را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید