ایسنا/ دفتر سازمان ملل در مبارزه با تروریسم اعلام کرد، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا یک سند مشترک با هدف تقویت شراکت در تلاش‌های مبارزه با تروریسم به امضا رساندند.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در بیانیه این نهاد جهانی آمده است: سازمان ملل و اتحادیه اروپا امروز چهارچوب تقویت مبارزه با تروریسم به امضا رساندند که شراکت اتحادیه اروپا – سازمان ملل در این حوزه را تقویت می‌کند.

براساس این بیانیه، ابتکارعمل سازمان ملل-اتحادیه اروپا روی مقابله با تروریسم و جلوگیری از خشونت افراطگرایی در آفریقا، خاورمیانه، آسیا و همچنین حمایت از قربانیان و اقدام علیه مجرمان تروریستی تمرکز خواهد داشت.

پدرو سرانو، معاون دبیرکل سازمان ملل در روابط خارجی اظهار داشت: ما از طریق پاسخ مشترک، موثر و چندجانبه همکاری‌هایمان را برای بهبود ایمنی شهروندان در اروپا و در سراسر جهان، در حالی که تقویت احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون مد نظر است، افزایش می‌دهیم.

این چارچوب همکاری به مناسبت دومین گفت‌وگوی سیاسی عالی‌رتبه اتحادیه اروپا-سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم به تصویب رسید که در نیویورک تشکیل شده بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید