آخرین خبر/ تصاویر تبادل هدایا بین پوتین و کیم در نشست ولادی ووستوک را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید