آخرین خبر/ واکنش جالب فردی که برای اولین بار وارد صحن قدس شریف می شود را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید