فارس/ دادگاه بحرین ۱۱ شهروند این کشور را به اتهام تأسیس یک گروه تروریستی، به حبس سه تا ۱۰ سال محکوم کرد.


دادگاه پنج نفر از این متهمان را به حبس ۱۰ ساله و پرداخت غرامت به مبلغ یکصد هزار دینار، دو نفر را به پنج سال حبس، سه نفر را به سه سال حبس و پرداخت یکصد هزار دینار غرامت و یک نفر را به سه سال حبس محکوم کرد.

طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، «احمد الحمادی» رئیس دادستانی جرایم تروریستی در این باره گفت که «شعبه چهارم دادگاه جنایی بحرین ۱۱ نفر مذکور را به تأسیس یک گروه تروریستی، حمایت از یک گروهی که اقدامات تروریستی انجام می‌دهد، آموزش استفاده از اسلحه و مواد محترقه و ترویج جرایم تروریستی متهم کرده است».

به گفته مخالفان در بحرین، از سال 2011 اقدامات محاکم قضایی علیه معترضان داخلی شدت گرفته و دولت آل‌خلیفه صدها نفر را به بهانه‌های مختلف به زندان انداخته و تابعیت آنها را لغو کرده است؛ نهادهای حقوق بشری شمار شهروندان سلب تابعیت شده در بحرین را 990 نفر تخمین زده‌اند که فقط 180 نفر آنها در سال 2019 سلب تابعیت شدند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید