باشگاه خبرنگاران/ صرف‌نظر رئیس‌جمهور آمریکا از گنجانده شدن پرسش در مورد تابعیت افراد در سرشماری سراسری آتی این کشور برای وی شکستی بزرگی محسوب می‌شود.

ترامپ پس از چند هفته جدال در خصوص تصمیم اخیر وی، در نهایت از دعوای حقوقی برای گنجانده شدن پرسش از تابعیت افراد در سرشماری سراسری آینده در این کشور صرف نظر کرد. این موضوع در هفته‌های اخیر در آمریکا به شدت بحث‌برانگیز شده بود. ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید اعلام کرد: "راه دیگری را انتخاب خواهیم کرد".

این موضوع برای رئیس جمهور آمریکا شکستی بزرگ به شمار می‌آید؛ چرا که وی در خصوص گنجانده شدن پرسش از تابعیت افراد در سرشماری سراسری آینده در آمریکا متعهد شده بود و صدور حکم ریاست جمهوری در این باره مطرح کرده بود. ترامپ حتی اعلام کرده بود چاپ فرم‌ها را به تعویق می‌اندازد تا برای سرشماری آینده نفوس که بر اساس قانون اساسی آمریکا هر ۱۰ سال یک بار در این کشور برگزار می‌شود، فرم‌های جدید تهیه شود. سرشماری سراسری آمریکا یکم آوریل سال ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد.

دیوان عالی آمریکا دو هفته پیش با اضافه کردن این پرسش در فرم‌های سرشماری سراسری مخالفت کرد و توجیهات دولت ترامپ را "ساختگی" خواند.

چنین تصمیمی با چالش‌های بزرگی رو به رو بود: سرشماری سراسری مشروط به اختصاص مبلغ ۶۷۵ میلیارد دلار کمک مالی دولت فدرال است و تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به هر ایالت آمریکا را در مجلس نمایندگان تعیین می‌کند. بیش از ۶۰ سال پیش پرسش مربوط به تابعیت افراد از سرشماری آمریکا حذف شد؛ بنابراین به گفته کارشناسان اداره سرشماری آمریکا، افزودن این پرسش به کاهش شمار شرکت کنندگان در سرشماری منجر خواهد شد و ممکن است بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر به ویژه مهاجران غیرقانونی را مجبور کند تا از شرکت در سرشماری صرف نظر کنند یا از ترس هنگام پرسش درباره ملیت خود دروغ بگویند.

ترامپ پس از آنکه از پرسش در مورد تابعیت افراد در سرشماری سراسری صرف نظر کرد، اعلام کرد در فرمانی به سازمان‌های دولتی دستور داده است اطلاعات مربوط به شهروندی ساکنان آمریکا را از اطلاعاتی که از وزارت خانه‌های مختلف در اختیار دارند، جمع آوری کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید