انتخاب/ در سال ۱۹۵۳ سازمان سیا با همکاری انگلستان یک کودتای نظامی برای سرنگونی دکتر مصدق راه انداخت

🔹در سال ۱۹۵۴ سیا با کودتا نظامی رئیس جمهور گواتمالا را سرنگون کرد

🔹در سال ۱۹۶۳ سیا با کودتای نظامی رهبر ویتنام را سرنگون کردند

🔹اما در طولانی مدت اقدامات آمریکا با شکست روبه رو شدند

🔹در گواتمالا کودتا به جنگ داخلی کشیده شد و سه دهه طول کشید؛ ۲۰۰ هزار نفر کشته شدند

🔹 ویتنام بعد از کودتا یک دهه درگیر جنگ بود

🔹در ایران دیکتاتور مورد حمایت آمریکا در سال ۱۹۷۹ سقوط کرد و تنش به وجود آمده با آمریکا هنوز هم ادامه دارد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید