آخرین خبر/ تصاویر شلیک مرد مسلح در خیابان شلوغی در سانفرانسیسکو را مشاهده می کنید. در این حادثه یک نفر مجروح شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید