انتخاب/ گزارشی از عربستان و بازار نفت در شوک موشک‌های حوثی‌ها را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید