باشگاه خبرنگاران/ دبیرکل حزب الله لبنان درباره بازگشت رژیم صهیونیستی به خاک لبنان هشدار داد.

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان گفت: درباره مزدوران رژیم صهیونیستی بازگشته به لبنان باید دستگاه امنیتی و قضایی لبنان تصمیم درستی بگیرند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید