آخرین خبر/ صحنه اصابت گلوله قناصه رزمنده یمنی بهخ دو مزدور سعودی را می بینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید