آخرین خبر/ هنگام سفر مایک پمپئو بە ایتالیا دختری کرد یک بستە غذای سگ تقدیم او کرد تا وفا را از سگ بیاموزند، وبە کردها خیانت نکنند‌.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید