مشرق/ برخورد وحشیانه پلیس اسپانیا با معترضین را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : مشرق