باشگاه خبرنگاران/ کشور آمریکا که هر از گاهی خود را حامی اقشاری خاص از مردم جهان می داند با رفتار خود ثابت کرده است شریکی نیمه راه و حتی خطرناک است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید