آخرین خبر/ آیا سید حسن نصرالله می تواند تظاهرکنندگان را متقاعد سازد که سقف مطالبات خود را کاهش دهند؟ / صحبت های حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل را در این باره ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر