آخرین خبر/ سالگرد جنبش جلیقه زردهای فرانسه به روایت رویترز را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید