اعتماد/ سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان برای معالجه عازم بلژیک می شود. تصاویر جدید منتشر شده از پادشاه عمان نشان می دهند بیماری وی تشدید شده و حتی چهره او را هم تغییر داده است.

رسانه های عمان در خبری اعلام کردند سلطان قابوس قرار است امروز شنبه به بلژیک سفر کرده و در این کشور درمان خود را ادامه دهد.
سلطان قابوس یکی از قدیمی ترین حاکمان سیاسی کشورهای جهان است که از سال 1970 بر مسند قدرت در این کشور تکیه زده است.
گفته می شود رسانه های این کشور اجازه پرداختن به شرایط جسمی و نوع بیماری وی را ندارند .
با این حال تصاویر جدید منتشر شده از پادشاه عمان نشان می دهند بیماری وی تشدید شده و حتی چهره او را هم تغییر داده است.
سلطان قابوس هیچ جانشینی نداشته اما گفته می شود یک وصیت نامه محرمانه دارد که در آن مشخص کرده است چه کسی جانشینش شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید